Tag Archives: góp vốn

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua cổ phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

(Nguồn: Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi [...]