Tag Archives: công ty luật

Thanh lý tài sản, thứ tự phân chia tài sản khi doanh nghiệp phá sản

Thanh lý tài sản; tài sản của doanh nghiệp dùng để phân chia; thứ tự [...]

Mua bán và sáp nhập khác nhau như thế nào?

Hiện nay, mua bán và sáp nhập được nhắc đến rất nhiều và cũng là [...]

Quy định về quản lý thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý [...]

2 mô hình hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp

Theo quy định pháp luật hiện hành có 2 mô hình hợp tác kinh doanh [...]