Tag Archives: chuyển vốn góp

Mua lại công ty tại VN, chuyển vốn góp theo hình thức nào?

Công ty của bà Lê Thị Hồng Thu (TP.HCM) được nhà đầu tư nước ngoài [...]