So sánh sáp nhập và mua bán doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp là hai hoạt động mà nhiều người vẫn thường lầm tưởng nó là một. Theo quy định của pháp luật hiện hành, hai hoạt động này tuy có một vài điểm giống nhau, nhưng về bản chất có những điểm khác hoàn toàn mà mọi người cần phải phân biệt được.
 Sanmuabancongty sẽ giúp bạn so sánh điểm giống và khác nhau giữa hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp để bạn có thể hiểu rõ hơn, tránh nhầm lẫn về hai hoat động này.

1. Điểm giống nhau

– Chấm dứt hoạt động và sự tồn tại của doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập
– Đều áp dụng cho công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.
– Công ty sáp nhập và hợp nhất được hưởng các quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị hợp nhất hoặc bị sáp nhập.

2. Điểm khác nhau giữa hợp nhất doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp

Tiêu chí

Hợp nhất doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp

Khái niệm Hợp nhất doanh nghiệp là việc nhiều doanh nghiệp hợp nhất thành một doanh nghiệp mới đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất Sáp nhập doanh nghiệp là việc nhiều doanh nghiệp sáp nhập vào một doanh nghiệp khác
Hình thức Các doanh nghiệp mang tài sản quyền và nghĩa vụ gộp chung lại thành một doanh nghiệp mới Các doanh nghiệp bị sáp nhập mang toàn bộ tài sản
Hậu quả pháp lý Hợp nhất doanh nghiệp tạo ra một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất Sáp nhập doanh nghiệp giữ nguyên sự tồn tại của doanh nghiệp được sáp nhập và chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị sáp nhập
Quyền quyết định Công ty bị hợp nhất có quyền quyết định theo tỷ lệ vốn góp trong doanh nghiệp mới hợp nhấtChỉ doanh nghiệp được sáp nhập có quyền quyết định trong doanh nghiệp sau khi hợp nhất.Công ty bị hợp nhất có quyền quyết định theo tỷ lệ vốn góp trong doanh nghiệp mới hợp nhất  Chỉ doanh nghiệp được sáp nhập có quyền quyết định trong doanh nghiệp sau khi hợp nhất
Trách nhiệm pháp lý Doanh nghiệp hợp nhất hưởng các quyền lợi hợp pháp và phải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp bị hợp nhất Doanh nghiệp bị sáp nhập chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của mình sang cho công ty được sáp nhập
Đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp được hợp nhất phải đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp được sáp nhập phải tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Chia sẻ

Contact Me on Zalo