Mua lại công ty và những điều cần lưu ý

Mua bán công ty đã xuất hiện tại Việt Nam từ nhiều năm trước. Mua bán và sáp nhập công ty (M&A) không còn xa lạ tại Việt Nam và đã có nhiều quy định pháp luật cho hoạt động này. M&A được thực hiện dưới nhiều hình thức như:
– Góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp;
– Mua lại phần vốn góp hoặc cổ phần (hay mua lại công ty);
– Sáp nhập doanh nghiệp;
– Hợp nhất doanh nghiệp và chia tách doanh nghiệp.

Hoạt động mua lại công ty phổ biến nhất là dưới hình thức mua lại phần vốn góp của các thành viên trong công ty.

Khi mua lại phần vốn góp của các thành viên, bạn có thể ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với từng thành viên, hoặc một hợp đồng chung và duy nhất do người đại diện theo pháp luật công ty ký với bạn. Nếu bạn mua hết 100% vốn góp thì nên ký 1 hợp đồng mua bán, chuyển nhượng với công ty; Hợp đồng mua ban, chuyển nhượng này phải được Hội đồng thành viên công ty đồng ý, bên bán phải có biên bản họp Hội đồng thành viên và có quyết định HDTV đồng ý bán cho bạn các phần vốn góp – công ty – và thông qua hợp đồng này…. và biên bản, quyết định này là 1 thành phần hồ sơ không tách rời hợp đồng chuyển nhượng vốn góp này.

Khi tiến hành mua lại doanh nghiệp, cần tiến hành “thẩm định pháp lý” và định giá doanh nghiệp (thẩm định tài chính). Thẩm định pháp lý giúp cho bên mua hiểu rõ tư cách pháp lý, các quyền và nghĩa vụ pháp lý với các loại tài sản, hợp đồng lao động, đất đai, đầu tư, xây dựng…

Khi đàm phán và thương lượng hợp đồng chuyển nhượng, mua bán này lưu ý đến các nội dung: giá chuyển nhượng, thanh toán, tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp, bên mua hay bên bán chịu trách nhiệm về các khoản nợ, hợp đồng lao động và quyền và nghĩa vụ thực hiện các hợp đồng khác đã ký nhưng chưa thực hiện xong,…

Nghĩa vụ mà bạn quan tâm đến có phải là “công nợ” của doanh nghiệp đang mua? Để đảm bảo, bạn yêu cầu doanh nghiệp chốt lại công nợ với khách hàng tại 1 thời điểm nhật định và các thành viên cam kết ngoài các khoản nợ đã liệt kê nếu có phát sinh khoản nợ nào khác thì họ sẽ thanh toán. Nếu giá mua bao gồm cả nợ thì bao nhiêu nợ bạn cũng phải thanh toán hết, vấn đề là bạn phải tìm hiểu cho kỹ công ty đó có bao nhiêu khoản nợ.

Nếu bạn cần tìm hiểu sâu hơn, có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Hiện chúng tôi đang được ủy quyền bán công ty tại Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội. Asadona đang nhận đăng ký bán công ty tại Đồng Nai dành cho những doanh nghiệp muốn dừng hoạt động nhưng khó khăn trong việc giải thể.

Chia sẻ