Mua lại công ty kinh doanh vật liệu xây dựng: Những lưu ý quan trọng

Mua lại công ty kinh doanh vật liệu xây dựng có thể là một cơ hội đầu tư hấp dẫn, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu bạn không chuẩn bị kỹ lưỡng. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng bạn cần ghi nhớ khi thực hiện thương vụ mua bán:

1. Nghiên cứu kỹ lưỡng về công ty mục tiêu:

 • Tình hình tài chính: Phân tích báo cáo tài chính của công ty trong vài năm gần đây để đánh giá tình hình tài chính, lợi nhuận, dòng tiền,… của công ty.
 • Hoạt động kinh doanh: Đánh giá thị phần, đối thủ cạnh tranh, nguồn cung ứng nguyên vật liệu, sản phẩm, dịch vụ của công ty.
 • Giấy phép kinh doanh: Đảm bảo công ty có đầy đủ các giấy phép kinh doanh cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm giấy phép kinh doanh vật liệu xây dựng.
 • Lịch sử hoạt động: Tìm hiểu về lịch sử hoạt động của công ty, bao gồm các vụ kiện tụng, vi phạm pháp luật,…
 • Nhóm quản lý: Đánh giá năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ quản lý công ty.
 • Rủi ro pháp lý: Đảm bảo công ty không vướng mắc vào các tranh chấp pháp lý hay khoản nợ tiềm ẩn.

2. Xác định giá trị hợp lý của công ty:

 • Sử dụng các phương pháp định giá doanh nghiệp như phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF), phương pháp tỷ số so sánh,… để xác định giá trị hợp lý của công ty.
 • Tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia định giá hoặc công ty tư vấn M&A để có được đánh giá khách quan.

3. Thương lượng và đàm phán hợp đồng:

 • Sử dụng luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực M&A để hỗ trợ đàm phán và soạn thảo hợp đồng mua bán.
 • Đảm bảo hợp đồng quy định rõ ràng các điều khoản về giá mua, phương thức thanh toán, điều kiện chuyển giao, giá trị tài sản cố định và lưu chuyển, danh sách khách hàng đang ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng,…
 • Lưu ý các điều khoản về bảo hành, bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp.

4. Hoàn tất thủ tục pháp lý:

 • Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp tại cơ quan quản lý nhà nước.
 • Báo cáo giao dịch mua bán với các bên liên quan như ngân hàng, nhà cung cấp vật liệu xây dựng,…
 • Thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản, nhân sự,…

5. Lập kế hoạch hội nhập sau khi mua lại:

 • Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty sau khi mua lại.
 • Hợp nhất hệ thống quản lý, vận hành của hai công ty.
 • Truyền thông hiệu quả về thương vụ mua bán và chiến lược phát triển mới của công ty.

Lưu ý:

 • Rủi ro về giá nguyên vật liệu: Giá nguyên vật liệu xây dựng có thể biến động theo nhiều yếu tố như giá cả thị trường, chính sách thuế,… do đó bạn cần có kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả để giảm thiểu ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.
 • Rủi ro về chất lượng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của công ty, do đó bạn cần có quy trình kiểm tra, giám định chất lượng sản phẩm chặt chẽ.
 • Rủi ro về cạnh tranh: Ngành kinh doanh vật liệu xây dựng có tính cạnh tranh cao, do đó bạn cần có chiến lược cạnh tranh hiệu quả để duy trì thị phần và tăng trưởng doanh thu.

Mua lại công ty kinh doanh vật liệu xây dựng có thể mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng và cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định thực hiện thương vụ mua bán.

Chia sẻ