Mua lại công ty kinh doanh dược phẩm: Những lưu ý quan trọng

Mua lại công ty kinh doanh dược phẩm là một quyết định quan trọng, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và đánh giá cẩn thận. Dưới đây là một số vấn đề cần lưu ý khi mua lại công ty kinh doanh dược phẩm:

1. Nghiên cứu thị trường và đánh giá tiềm năng:

 • Thị trường dược phẩm: Phân tích xu hướng thị trường, quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng, sự cạnh tranh…
 • Sản phẩm: Đánh giá chất lượng sản phẩm, tính cạnh tranh, thị phần, vòng đời sản phẩm…
 • Công ty mục tiêu: Đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, đội ngũ nhân sự, danh mục sản phẩm, thị trường mục tiêu…
 • Rủi ro: Xác định các rủi ro tiềm ẩn như rủi ro pháp lý, rủi ro tài chính, rủi ro thị trường…

2. Xác định giá trị công ty:

 • Phương pháp định giá: Sử dụng các phương pháp định giá phù hợp như phương pháp giá trị tài sản ròng (NAV), phương pháp thu nhập ròng (DCF), phương pháp so sánh thị trường…
 • Tình hình tài chính: Phân tích báo cáo tài chính của công ty mục tiêu trong những năm gần đây.
 • Giá trị thương hiệu: Đánh giá giá trị thương hiệu của công ty mục tiêu.
 • Giá trị tiềm năng: Xác định giá trị tiềm năng của công ty mục tiêu trong tương lai.

3. Đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán:

 • Đàm phán giá cả: Xác định mức giá mua bán hợp lý dựa trên kết quả định giá.
 • Điều khoản hợp đồng: Thương lượng các điều khoản hợp đồng chi tiết như điều khoản thanh toán, điều khoản bảo hành, điều khoản giải quyết tranh chấp…
 • Tư vấn pháp luật: Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật để đảm bảo hợp đồng mua bán được thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

4. Hoàn tất thủ tục mua bán:

 • Thủ tục pháp lý: Hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển nhượng quyền sở hữu công ty.
 • Sáp nhập hoặc tách nhập: Quyết định sáp nhập hoặc tách nhập công ty mục tiêu vào công ty mua lại.
 • Quản lý sau mua lại: Xây dựng chiến lược quản lý phù hợp để phát triển công ty sau khi mua lại.

Mua lại công ty kinh doanh dược phẩm là một hoạt động đầu tư tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, cần tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá cẩn thận và có kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số thông tin hữu ích sau đây:

 • Luật Doanh nghiệp 2020: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
 • Bộ Y tế: https://moh.gov.vn/
 • Hiệp hội Dược phẩm Việt Nam: https://vnpca.org.vn/

Chúc bạn thành công với thương vụ mua lại công ty kinh doanh dược phẩm của mình!

Chia sẻ