Mua bán công ty kinh doanh bất động sản

Thủ tục mua bán công ty kinh doanh bất động sản

Thủ tục mua bán công ty kinh doanh bất động sản bao gồm các bước sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ:

 • Hồ sơ pháp lý của công ty:
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên/cổ đông.
  • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật.
 • Hồ sơ tài chính:
  • Báo cáo tài chính năm gần nhất.
  • Biên bản kiểm toán (nếu có).
  • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm gần nhất.
 • Hồ sơ liên quan đến tài sản:
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của các bất động sản mà công ty đang sở hữu.
  • Giấy phép xây dựng (nếu có).
  • Hợp đồng mua bán, hợp đồng cho thuê (nếu có).

2. Ký kết hợp đồng mua bán công ty:

 • Hợp đồng mua bán công ty phải được lập thành văn bản và có đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.
 • Các nội dung quan trọng cần ghi rõ trong hợp đồng bao gồm:
  • Giá mua bán công ty.
  • Phương thức thanh toán.
  • Quyền và nghĩa vụ của bên mua và bên bán.
  • Điều khoản bảo mật thông tin.
  • Điều khoản giải quyết tranh chấp.

3. Công chứng hợp đồng mua bán công ty:

 • Hợp đồng mua bán công ty phải được công chứng để có hiệu lực pháp lý.

4. Nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh:

 • Sau khi hợp đồng mua bán công ty được công chứng, hai bên cần nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

5. Hoàn tất thủ tục thanh toán:

 • Hai bên thực hiện thanh toán theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán công ty.

6. Thông báo cho các bên liên quan:

 • Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán công ty, hai bên cần thông báo cho các bên liên quan như ngân hàng, cơ quan thuế, …

Lưu ý:

 • Thủ tục mua bán công ty kinh doanh bất động sản có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.
 • Quý khách hàng nên tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện giao dịch mua bán công ty.

Dưới đây là một số website cung cấp thông tin về thủ tục mua bán công ty kinh doanh bất động sản:

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư: https://www.mpi.gov.vn/
 • Cổng thông tin điện tử quốc gia: https://www.gov.vn/
 • Sàn mua bán 247: https://sanmuabancongty.com.vn

Chúc quý khách hàng thành công!

Chia sẻ