Mỗi ngày có hàng trăm doanh nghiệp mới được thành lập

Theo Tổng cục thống kê, trong 7 tháng đầu năm, cả nước có 72.953 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Như vậy, trung bình mỗi ngày có khoảng 347 doanh nghiệp ra đời.

Trong khi đó, trong 7 tháng có 6.608 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 17,7%), tương đương mỗi ngày có khoảng 31 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể. Cũng trong 7 tháng đầu năm, có 43.274 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước (tương đương hơn 200 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động mỗi ngày).

Chia sẻ