Lợi ích của việc mua công ty nợ thuế

Mua công ty nợ thuế là một hình thức mua bán doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là một hình thức mua bán có nhiều rủi ro mà người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Lợi ích của việc mua công ty nợ thuế

 • Giá mua rẻ hơn so với mua công ty không nợ thuế.
 • Có thể tiếp cận được các khách hàng, thị trường, nhân lực,… sẵn có của công ty.
 • Có thể tận dụng được các tài sản, cơ sở vật chất,… của công ty.

Rủi ro của việc mua công ty nợ thuế

 • Có thể phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của công ty.
 • Có thể gặp phải các vấn đề pháp lý liên quan đến nợ thuế của công ty.
 • Có thể gặp phải các khó khăn trong việc quản lý, điều hành công ty.

Trước khi quyết định mua công ty nợ thuế, người mua cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Xác định rõ nguyên nhân khiến công ty nợ thuế.
 • Xác định rõ số tiền nợ thuế và khả năng thanh toán của công ty.
 • Xác định rõ các vấn đề pháp lý liên quan đến nợ thuế của công ty.
 • Nghiên cứu kỹ về tình hình kinh doanh, tài chính của công ty.
 • Lập kế hoạch kinh doanh, quản lý, điều hành công ty sau khi mua.

Nếu người mua có thể kiểm soát được các rủi ro, việc mua công ty nợ thuế có thể mang lại nhiều lợi ích cho người mua. Tuy nhiên, người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua công ty nợ thuế để tránh gặp phải các rủi ro không đáng có.

Dưới đây là một số lưu ý khi mua công ty nợ thuế:

 • Lựa chọn công ty nợ thuế có tiềm năng phát triển

Người mua cần lựa chọn công ty nợ thuế có tiềm năng phát triển, có thể mang lại lợi nhuận trong tương lai. Người mua có thể xem xét các yếu tố như:

* Thị trường của công ty
* Nhu cầu của thị trường
* Sản phẩm, dịch vụ của công ty
* Đội ngũ nhân viên của công ty
 • Đánh giá tình hình tài chính của công ty

Người mua cần đánh giá kỹ tình hình tài chính của công ty, bao gồm:

* Doanh thu, lợi nhuận của công ty
* Các khoản nợ của công ty
* Các khoản phải thu của công ty
* Các khoản phải trả của công ty
 • Lập kế hoạch trả nợ thuế

Người mua cần lập kế hoạch trả nợ thuế cho công ty, bao gồm:

* Thời gian trả nợ
* Nguồn vốn trả nợ
 • Lập hợp đồng mua bán công ty

Hợp đồng mua bán công ty cần được lập rõ ràng, chi tiết, đảm bảo quyền lợi cho cả người mua và người bán. Người mua cần lưu ý các vấn đề sau khi lập hợp đồng mua bán công ty nợ thuế:

* Giá mua công ty
* Các khoản nợ của công ty
* Các tài sản, cơ sở vật chất của công ty
* Các quyền, nghĩa vụ của người mua và người bán

Như vậy, mua công ty nợ thuế là một hình thức mua bán doanh nghiệp có nhiều rủi ro. Người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua công ty nợ thuế để tránh gặp phải các rủi ro không đáng có.

Chia sẻ