Giải thể doanh nghiệp với tạm ngừng kinh doanh, có giống nhau?

Khi không còn nhu cầu kinh doanh hoặc vì lý do khách quan mà không thể tiếp tục hoạt động bình thường, doanh nghiệp có thể lựa chọn giải thể hoặc tạm ngừng kinh doanh.

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp được hiểu là quá trình không còn nhu cầu kinh doanh dẫn đến sự chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp đó.

Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Còn tạm ngừng kinh doanh được hiểu là trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khoảng thời gian đó, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường.

Tính chất pháp lý của hoạt động tạm dừng kinh doanh và giải thể doanh nghiệp

Tạm ngừng kinh doanh là quyền của doanh nghiệp, trong khi đó giải thể doanh nghiệp vừa có thể là quyền vừa có thể là nghĩa vụ của doanh nghiệp. Nếu giải thể tự nguyện, đây là quyền của doanh nghiệp khi hết thời hạn hoạt động theo điều lệ hoặc theo quyết định của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đó vi phạm pháp luật và bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh thì giải thể là thủ tục bắt buộc.

Hậu quả pháp lý của giải thể doanh nghiệp và tạm ngừng kinh doanh

Giải thể doanh nghiệp bao giờ cũng dẫn đến hậu quả pháp lý là chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.

Tạm ngừng kinh doanh không làm chấm dứt hoàn toàn hoạt động của doanh nghiệp. Thực chất, doanh nghiệp chỉ tạm ngừng kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định, hết thời hạn đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

Ưu điểm của từng hình thức

Khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có thể bớt đi nỗi lo về tiền lương cho người lao động, thuế, các khoản chi khác. Nhờ đó, doanh nghiệp tập trung được nhân lực và vật lực để giải quyết các khó khăn còn tồn đọng; tìm cách huy động vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tái cơ cấu lại doanh nghiệp. Trình tự, thủ tục pháp lý khi tiến hành tạm ngừng kinh doanh thường nhanh chóng và đơn giản.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp cảm thấy gánh nặng của doanh nghiệp quá lớn, không còn cơ hội cải thiện để thoát khỏi khủng hoảng thì nên chọn giải pháp giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp. Thủ tục pháp lý trong trường hợp giải thể tương đối phức tạp với nhiều loại giấy tờ, tài liệu.

Khuyến nghị của Sàn Mua Bán Công Ty 247

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Sàn Mua Bán Công Ty 247 thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Sàn Mua Bán Công Ty qua điện thoại tư vấn pháp luật:0936.129. 229, E-mail:  muabancongty247@gmail.com.

Chia sẻ