Điều kiện mua bán công ty

Công ty tôi là cty cổ phần B. Dự kiến Mua lại một cty tnhh A số tiền A đồng, từ nguồn vốn vay. Điều kiện mua lại của cty A là cty B phải giải quyết tất cả những tồn tại hiện có. Như các khoản phải thu, phải trả khách hàng, nợ thuế, số lao động, nợ bhxh v.vv. Cty B dự kiến thành lập cty mới để nhận lại toàn bộ những tồn tại nêu trên từ cty B Xin hỏi: – Số vốn cty A mua lại được hạch toán như thế nào tại cty A sau mua lại hoàn tất. – Thủ tục hồ sơ gồm nhừng giấy tờ gì trong đ kiện nêu trên. Xin luật sư tư vấn.

Theo tình huống bạn nêu thì Công ty B sẽ mua lại Công ty A do đó Công ty A sẽ là Công ty TNHH 1 thành viên do Công ty B làm chủ sở hữu và Công ty B sẽ thừa kế toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Công ty A do đó không có chuyện thành lập công ty mới mà chỉ là thay đổi chủ sở hữu công ty. Việc hoạch toán của 2 doanh nghiệp này là 2 pháp nhân độc lập, theo chế độ kế toán và đơn vị kế toán độc lập. Nguồn vốn vay hay nguồn vốn tự có đều là hợp pháp và đều thuộc chủ sở hữu của Công ty B và Công ty A là công ty con của Công ty B.

Thủ tục bạn làm hợp đồng nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, có biên bản họp và gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh.

Chia sẻ