Dịch vụ làm thủ tục sửa đổi các loại giấy phép

Sửa đổi các loại giấy phép là việc thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp, bao gồm thay đổi tên, địa chỉ, nội dung hoạt động, thời hạn, điều kiện,… của giấy phép.

Sửa đổi các loại giấy phép được thực hiện theo quy định của pháp luật về thủ tục hành chính và quy định của từng loại giấy phép cụ thể.

Thủ tục sửa đổi các loại giấy phép thường bao gồm các bước sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ: Hồ sơ sửa đổi các loại giấy phép bao gồm các giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép theo mẫu do cơ quan cấp giấy phép ban hành.
  • Giấy phép đã được cấp.
  • Các giấy tờ chứng minh nội dung cần sửa đổi.
 • Nộp hồ sơ: Hồ sơ sửa đổi các loại giấy phép được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan cấp giấy phép.

 • Thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn quy định, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép mới hoặc thông báo không cấp giấy phép.

 • Nhận kết quả: Người đề nghị sửa đổi giấy phép nhận kết quả tại cơ quan cấp giấy phép hoặc qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết việc sửa đổi các loại giấy phép thường là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Tuy nhiên, đối với một số loại giấy phép, thời hạn giải quyết có thể dài hơn, ví dụ như giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh vận tải,…

Trong trường hợp người đề nghị sửa đổi giấy phép không đồng ý với kết quả giải quyết của cơ quan cấp giấy phép, có thể khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa đổi các loại giấy phép:

 • Người đề nghị sửa đổi giấy phép cần chuẩn bị đầy đủ, chính xác các giấy tờ cần thiết theo quy định.
 • Người đề nghị sửa đổi giấy phép cần thực hiện đúng quy trình, thủ tục sửa đổi giấy phép theo quy định.
 • Người đề nghị sửa đổi giấy phép cần nộp lệ phí theo quy định (nếu có).

Sửa đổi các loại giấy phép là một thủ tục hành chính quan trọng, giúp đảm bảo tính chính xác, phù hợp của các thông tin trên giấy phép với thực tế hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Chia sẻ