Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Đây là loại hình doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam, trong đó có sự tham gia của các cá nhân mang quốc tịch nước ngoài, tổ chức được thành lập ở nước ngoài với tư cách là chủ sở hữu của toàn bộ hoặc một phần vốn trong doanh nghiệp.

Vậy doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có những đặc điểm pháp lý gì? Hãy cùng Kyna tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé.

Chủ đầu tư
Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bắt buộc phải có sự có mặt của nhà đầu tư nước ngoài với tư cách là chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu của doanh nghiệp. Vậy chủ đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Họ được hiểu là các cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức được thành lập ở nước ngoài và chịu sự chi phối lớn của quốc gia mà họ mang quốc tịch. Khi thực hiện đầu tư vào một tổ chức kinh tế ở Việt Nam họ sẽ phải đáp ứng các điều kiện về chủ thể kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài này phải không thuộc vào các trường hợp bị cấm thành lập, góp vốn, mua cổ phần, quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Tỷ lệ vốn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp không chỉ quyết định đến quyền và nghĩa vụ của họ mà còn quyền định đến việc áp dụng quy định pháp luật nào đối với doanh nghiệp đó.

Hình thức tổ chức
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được tổ chức dưới các hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

– Doanh nghiệp tư nhân

– Công ty hợp danh

– Công ty trách nhiệm hữu hạn

– Công ty cổ phần

Nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn, thì hình thức tổ chức có thể là một trong 4 loại trên.

Nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 100% vốn thì hình thức tổ chức có thể là công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Tư cách pháp lý
Tư cách pháp lý của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân (không có tư cách pháp nhân), các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo các hình thức công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh đều có tư cách pháp nhân.

Trách nhiệm tài sản
– Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập dưới hình thức là các loại hình công ty (có sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức), trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp trong trường hợp này được phân tách rõ ràng thành: trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp và trách nhiệm tài sản của các nhà đầu tư là thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp đó.

+ Doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác bằng toàn bộ vốn và tài sản của doanh nghiệp.

+ Đối với các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định tương ứng đối với hình thức tổ chức của doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: các nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp.
Công ty hợp danh: các nhà đầu tư là thành viên hợp danh sẽ phải cùng nhau chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Nếu là thành viên góp vốn thì chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
Qua đây chắc hẳn các bạn đã có cái nhìn khái quát doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì. Để phát triển công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp, sử dụng chi phí quản lý doanh nghiệp hợp lý,… người lãnh đạo sẽ cần những hiểu biết nhất định.

Nguồn Kyna

Chia sẻ