[HN] Bán công ty tnhh có doanh thu năm 2015

CÔNG TY TNHH ……………….

Ngày thành lập:2015 Tại: Quận Cầu Giấy

Phát sinh doanh thu năm 2016, 2017

– Năm 2017: Doanh thu 166.169.237

– Năm 2016: Doanh thu 149.000.662

Công ty còn lại 492 số hóa đơn chưa sử dụng.

– Công ty sạch thuế
– Khai báo thuế hàng năm đầy đủ
Bên Bán  thực hiện thủ tục chuyển nhượng. Giá bán : Thỏa thuận
LH : 0936 129 229

Chia sẻ