“Hà Nội” bán công ty cổ phần 2016 còn hóa đơn giấy

CÔNG TY CỔ PHẦN…………………….

Thành lập: 28/07/2016

Tại: Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Doanh thu qua các năm:

–           Năm 2020: Doanh thu 0, lợi nhuận 0

–           Năm 2019: Doanh thu 0, lợi nhuận 0

–           Năm 2018: Doanh thu 758.071.821, lợi nhuận lỗ: 876.073.342 đ

–           Năm 2017: Doanh thu 3.358.827.836, lợi nhuận lỗ: 787.597.231 đ

–           Năm 2016: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 306.734.949 đ

Công ty phát hành 5 quyển hóa đơn giấy, đã sử dụng 23 số hóa đơn còn lại 227 số hóa đơn chưa sử dụng.

Chia sẻ

Contact Me on Zalo