“Hà Nội” bán công ty cổ phần 2016 còn hóa đơn giấy

CÔNG TY CỔ PHẦN…………………….

Thành lập: 28/07/2016

Tại: Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Doanh thu qua các năm:

–           Năm 2020: Doanh thu 0, lợi nhuận 0

–           Năm 2019: Doanh thu 0, lợi nhuận 0

–           Năm 2018: Doanh thu 758.071.821, lợi nhuận lỗ: 876.073.342 đ

–           Năm 2017: Doanh thu 3.358.827.836, lợi nhuận lỗ: 787.597.231 đ

–           Năm 2016: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 306.734.949 đ

Công ty phát hành 5 quyển hóa đơn giấy, đã sử dụng 23 số hóa đơn còn lại 227 số hóa đơn chưa sử dụng.

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Contact Me on Zalo