Chuyển nhượng pháp nhân công ty thương mại và phát triển xây dựng tại Hà Nội

Nội dung
Sàn mua bán doanh nghiệp chuyển nhượng pháp nhân công ty thương mại và phát triển xây dựng tại Hà Nội

I. Thông tin doanh nghiệp

1. Thông tin chung

– Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại và phát triển xây dựng

– Địa chỉ: Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

– MSDN: 0105475xxx
– Thành lập: 08/2011

– Lĩnh vực kinh doanh chính: Hoàn thiện công trình xây dựng

– Tình trạng pháp lý: Đầy đủ giấy phép hoạt động

– Hiện trạng: Đang hoạt động, hồ sơ đầy đủ. Không nợ thuế, nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng.
– Chuyển nhượng toàn bộ: 100%
– Giá chuyển nhượng: 50 triệu VNĐ
Thời gian bán
180 ngày
Nhóm ngành tìm kiếm
Xây dựng – Thiết Kế – Giám Sát
Loại hình bán
Bán cả doanh nghiệp
Tỉnh/Thành phố
Hà Nội
II. Thông tin chung về doanh nghiệp
III. Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp muốn bán
Hiện trạng Doanh nghiệp
Đang hoạt động
Bán cả hay bán một phần?
Bán cả
Giá
50 triệu VNĐ

Chia sẻ