Cần bán gấp công ty thương mại doanh thu đều các năm lợi nhuận dương

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ …

Mã số DN: 010804…

Ngày bắt đầu thành lập: 02/11/2017

Địa chỉ: S…., Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

–           Năm 2020: Doanh thu: 5.986.255.302 , lợi nhuận lãi: 84.063.871

–           Năm 2019: Doanh thu: 4.234.405.914 , lợi nhuận lãi: 192.385.833

–           Năm 2018: Doanh thu: 930.216.600 , lợi nhuận lỗ: 168.212.057

–           Năm 2017: Doanh thu: 0 , lợi nhuận lỗ: 17.567.934

Công ty phát hành 519 số hóa đơn điện tử, đã sử dụng 30 số, còn lại 489 số hóa đơn điện tử chưa sử dụng.

Thương mại máy móc thiết bị cho nhà máy

Chia sẻ