Cần bán công ty TNHH thành lập từ năm 2017 còn hóa đơn điện tử

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT……………..

Thành lập: 31/05/2017

Tại: Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội.

Doanh thu qua các năm:

–          Năm 2017: Doanh thu 138.136.364, lợi nhuận lỗ: 391.659 đ

–          Năm 2018: Doanh thu 1.015.366.365, lợi nhuận lỗ: 92.788.018 đ

–          Năm 2019: Doanh thu 1.245.250.882, lợi nhuận lỗ: 287.032.978 đ

–          Năm 2020: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 162.429.304 đ

Công ty phát hành 100 số hóa đơn điện tử 01GTKT0/001, AK/19E.  Đã sử dụng 29 số hóa đơn còn lại 71 số hóa đơn chưa sử dụng.

 

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Contact Me on Zalo