Cần bán công ty TNHH thành lập từ năm 2017 còn hóa đơn điện tử

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT……………..

Thành lập: 31/05/2017

Tại: Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội.

Doanh thu qua các năm:

–          Năm 2017: Doanh thu 138.136.364, lợi nhuận lỗ: 391.659 đ

–          Năm 2018: Doanh thu 1.015.366.365, lợi nhuận lỗ: 92.788.018 đ

–          Năm 2019: Doanh thu 1.245.250.882, lợi nhuận lỗ: 287.032.978 đ

–          Năm 2020: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 162.429.304 đ

Công ty phát hành 100 số hóa đơn điện tử 01GTKT0/001, AK/19E.  Đã sử dụng 29 số hóa đơn còn lại 71 số hóa đơn chưa sử dụng.

 

Chia sẻ