Cần bán công ty thành lập 2011 từng có hóa đơn giấy doanh thu đều các năm

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ …..

Thành lập: 12/12/2011

Tại: Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Doanh thu qua các năm:

–           Năm 2012: Doanh thu:  86.100.000 đ; Lợi nhuận lỗ:   35.769.488 đ

–           Năm 2013: Doanh thu: 199.793.190 đ; Lợi nhuận lỗ:  89.270.850 đ

–           Năm 2014: Doanh thu: 232.631.722 đ; Lợi nhuận lỗ:  99.698.571 đ

–           Năm 2015: Doanh thu: 231.250.000 đ; Lợi nhuận lỗ:  81.832.408 đ

–           Năm 2016: Doanh thu: 223.790.909 đ; Lợi nhuận lỗ:  81.468.162 đ

–           Năm 2017: Doanh thu: 235.861.000 đ; Lợi nhuận lãi: 997.159 đ

–           Năm 2018: Doanh thu: 200.139.180 đ; Lợi nhuận lỗ:  70.902.446 đ

–           Năm 2019: Doanh thu: 250.929.406 đ; Lợi nhuận lỗ:  20.038.802 đ

–           Năm 2020: Doanh thu: 186.034.545 đ; Lợi nhuận lỗ: 41.747.034 đ

–           Cty phát hành 500 số hóa đơn điện tử  01GTKT0/001 PL/19E trong đó đã sd 363 số còn lại 137 số chưa sd.

Chia sẻ