Cần bán công ty thành lập 2011 từng có hóa đơn giấy doanh thu đều các năm

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ …..

Thành lập: 12/12/2011

Tại: Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Doanh thu qua các năm:

–           Năm 2012: Doanh thu:  86.100.000 đ; Lợi nhuận lỗ:   35.769.488 đ

–           Năm 2013: Doanh thu: 199.793.190 đ; Lợi nhuận lỗ:  89.270.850 đ

–           Năm 2014: Doanh thu: 232.631.722 đ; Lợi nhuận lỗ:  99.698.571 đ

–           Năm 2015: Doanh thu: 231.250.000 đ; Lợi nhuận lỗ:  81.832.408 đ

–           Năm 2016: Doanh thu: 223.790.909 đ; Lợi nhuận lỗ:  81.468.162 đ

–           Năm 2017: Doanh thu: 235.861.000 đ; Lợi nhuận lãi: 997.159 đ

–           Năm 2018: Doanh thu: 200.139.180 đ; Lợi nhuận lỗ:  70.902.446 đ

–           Năm 2019: Doanh thu: 250.929.406 đ; Lợi nhuận lỗ:  20.038.802 đ

–           Năm 2020: Doanh thu: 186.034.545 đ; Lợi nhuận lỗ: 41.747.034 đ

–           Cty phát hành 500 số hóa đơn điện tử  01GTKT0/001 PL/19E trong đó đã sd 363 số còn lại 137 số chưa sd.

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Contact Me on Zalo