Cần bán công ty tên chung chung sạch thuế, chưa có doanh thu

CÔNG TY TNHH………………………

Thành lập: 31/07/2017

Tại: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

–          Năm 2020: Doanh thu 0

–          Năm 2019: Doanh thu 0

 –         Năm 2018: Doanh thu 0

 –         Năm 2017: Doanh thu 0

Chia sẻ