Cần bán công ty tên chung chung đẹp, còn hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.

CÔNG TY TNHH………………..

Thành lập: 17/05/2016

Tại: Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội.

Doanh thu qua các năm:

–               Năm 2020: Doanh thu 154.063.636, lợi nhuận lỗ: 4.479.030 đ

–               Năm 2019: Doanh thu 463.093.636, lợi nhuận lỗ: 41.401.376 đ

–               Năm 2018: Doanh thu 231.636.363, lợi nhuận lỗ: 17.188.075 đ

–               Năm 2017: Doanh thu 0, lợi nhuận 0

Công ty phát hành 10 số hóa đơn giấy, đã sử dụng 13 số hóa đơn,  còn lại 487 số hóa đơn chưa sử dụng.

Công ty phát hành 1500 số hóa đơn điện chưa sử dụng số nào.

Chia sẻ

Contact Me on Zalo