Cần bán công ty sâu năm sẵn hóa đơn chưa doanh thu

Tên: CÔNG TY TNHH VIVA HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0107481391

Ngày thành lập: 22/06/2016.

Địa chỉ trụ sở chính: Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

– Năm 2020: Doanh thu 0

– Năm 2019: Doanh thu 0

 – Năm 2018: Doanh thu 0

 – Năm 2017: Doanh thu 0

 – Năm 2016: Doanh thu 0

Công ty phát hành 200 số hóa đơn điện tử, đã sử dụng 0 số, còn lại 200 số hóa đơn chưa sử dụng;

Chia sẻ