Cần bán công ty sâu năm còn sẵn hóa đơn giấy

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ……….VINA

Ngày bắt đầu thành lập: 26/11/2012

Địa chỉ: Thôn Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

–           Năm 2020: Doanh thu: 0 , lợi nhuận: 3.000.000

–           Năm 2019: Doanh thu: 167.150.000 , lợi nhuận lỗ: 67.123.279

–           Năm 2018: Doanh thu: 899.275.454 , lợi nhuận lỗ: 23.595.367

–           Năm 2017: Doanh thu: 242.356.727 , lợi nhuận lỗ: 131.754.635

–           Năm 2016: Doanh thu: 300.236.363 , lợi nhuận lỗ: 22.601.374

–           Năm 2015: Doanh thu: 0 , lợi nhuận lỗ: 10.593.814

–           Năm 2014: Doanh thu: 225.688.675 , lợi nhuận lỗ: 14.125.024

Công ty phát hành 05 quyền hóa đơn giấy, đã sử dụng 80 số, còn lại 170 số hóa đơn chưa sử dụng;

Chia sẻ