Cần bán Công ty cổ phần sạch thuế, còn hóa đơn giấy

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ BÁCH VIỆT

Mã số DN: 0107440437

Thành lập: 20/05/2016

Địa chỉ: Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Doanh thu qua các năm:

–           Năm 2020: Doanh thu: 0, lợi nhuận lỗ: 4.369.091 đ

 –          Năm 2019: Doanh thu: 0, lợi nhuận lỗ: 4.460.629 đ

–           Năm 2018: Doanh thu: 0, lợi nhuận lỗ: 175.543.470 đ

–           Năm 2017: Doanh thu: 200.000.000, lợi nhuận lỗ: 15.580.462 đ

–           Năm 2016: Doanh thu: 0, lợi nhuận lỗ: 12.430.818

 Công ty phát hành 10 quyển hóa đơn giấy, đã sử dụng 7 số, còn 493 số hóa đơn chưa sử dụng.

Chia sẻ