Bán công ty xây dựng thành lập 2015 ít doanh thu sạch thuế

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ……….

Thành lập: 16/09/2015

Tại: Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Doanh thu qua các năm:

–           Năm 2015:  Doanh thu: 0 đ; Lợi nhuận lỗ:   2.367.692 đ

–           Năm 2016:  Doanh thu: 163.846.000 đ; Lợi nhuận lỗ:  105.387.808 đ

–           Năm 2017:  Doanh thu: 45.068.182 đ; Lợi nhuận lỗ: 39.115.165 đ

–           Năm 2018:  Doanh thu:  0 đ; Lợi nhuận lỗ:  2.008.892 đ

–           Năm 2019:  Doanh thu:  0 đ; Lợi nhuận lỗ:  0 đ

–           Năm 2020:  Doanh thu:  0 đ; Lợi nhuận lỗ:  0 đ

Cty phát hành 03 quyển hóa đơn 01GTKT3/001  HM/16P trong đó đã sd 06 số còn lại 144 số chưa sd.

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Contact Me on Zalo