Bán công ty TNHH còn hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử tên chung chung

CÔNG TY TNHH……………..

Thành lập: 15/03/2018

Tại: Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Doanh thu qua các năm:

–          Năm 2018: Doanh thu 825.000, lợi nhuận lỗ: 64.428.900 đ

–          Năm 2019: Doanh thu 7.528.055, lợi nhuận lỗ: 126.232.633 đ

–           Năm 2020: Doanh thu 12.583.636, lợi nhuận lỗ: 94.522.135 đ

Công ty phát hành 10 quyển hóa đơn 01GTKT3/001, SV/18P. Đã sử dụng 10 số còn lại 490 số chưa sử dụng.

Công ty phát hành 300 số hóa đơn điện tử 01GTKT0/001, SV/20E chưa sử dụng số nào.

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Contact Me on Zalo