Bán công ty TNHH 2010 sạch thuế còn hóa đơn điện tử

CÔNG TY TNHH…………………
Thành lập: 08/06/2010
Tại: Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Doanh thu qua các năm: 
–           Năm 2013: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 1.617.841 đ
–           Năm 2014: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 1.527.485 đ
–           Năm 2015: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 1.022.000 đ
–           Năm 2016: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 1.187.000 đ
–           Năm 2017: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 1.187.000 đ
–           Năm 2018: Doanh thu 2.340.000, lợi nhuận lỗ: 4.907.695 đ
–           Năm 2019: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 4.903.820 đ
–           Năm 2020: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 2.215.620 đ
Công ty phát hành 100 số hóa đơn điên tử, đã sử dụng 1 số hóa đơn còn lại 99 số hóa đơn chưa sử dụng.

Chia sẻ

Contact Me on Zalo