Bán công ty TNHH 2010 sạch thuế còn hóa đơn điện tử

CÔNG TY TNHH…………………
Thành lập: 08/06/2010
Tại: Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Doanh thu qua các năm: 
–           Năm 2013: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 1.617.841 đ
–           Năm 2014: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 1.527.485 đ
–           Năm 2015: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 1.022.000 đ
–           Năm 2016: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 1.187.000 đ
–           Năm 2017: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 1.187.000 đ
–           Năm 2018: Doanh thu 2.340.000, lợi nhuận lỗ: 4.907.695 đ
–           Năm 2019: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 4.903.820 đ
–           Năm 2020: Doanh thu 0, lợi nhuận lỗ: 2.215.620 đ
Công ty phát hành 100 số hóa đơn điên tử, đã sử dụng 1 số hóa đơn còn lại 99 số hóa đơn chưa sử dụng.

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Contact Me on Zalo