Bán công ty thương mại doanh thu đều các năm nhiều hóa đơn giấy

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI …………

Ngày bắt đầu thành lập: 12/02/2015

Địa chỉ: Thôn Đan Nhiễm, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

–           Năm 2020: Doanh thu: 522.140.000 , lợi nhuận lãi: 166.334.810

–           Năm 2019: Doanh thu: 181.550.500 , lợi nhuận lỗ: 206.618.160

–           Năm 2018: Doanh thu: 722.235.100 . lợi nhuận lãi: 7.459.164

–           Năm 2017: Doanh thu: 500.716.000 , lợi nhuận lỗ: 2.104.470

–           Năm 2016: Doanh thu: 9.348.402 , lợi nhuận lỗ: 137.023.812

–           Năm 2015: Doanh thu: 29.653.341 , lợi nhuận lỗ: 156.609.185

Công ty phát hành 10 quyền hóa đơn giấy, đã sử dụng 123 số, còn lại 377 số hóa đơn chưa sử dụng.

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Contact Me on Zalo