Bán công ty thương mại doanh thu đều các năm nhiều hóa đơn giấy

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI …………

Ngày bắt đầu thành lập: 12/02/2015

Địa chỉ: Thôn Đan Nhiễm, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

–           Năm 2020: Doanh thu: 522.140.000 , lợi nhuận lãi: 166.334.810

–           Năm 2019: Doanh thu: 181.550.500 , lợi nhuận lỗ: 206.618.160

–           Năm 2018: Doanh thu: 722.235.100 . lợi nhuận lãi: 7.459.164

–           Năm 2017: Doanh thu: 500.716.000 , lợi nhuận lỗ: 2.104.470

–           Năm 2016: Doanh thu: 9.348.402 , lợi nhuận lỗ: 137.023.812

–           Năm 2015: Doanh thu: 29.653.341 , lợi nhuận lỗ: 156.609.185

Công ty phát hành 10 quyền hóa đơn giấy, đã sử dụng 123 số, còn lại 377 số hóa đơn chưa sử dụng.

Chia sẻ

Contact Me on Zalo