Bán công ty tên chung chung doanh thu đều các năm, còn hóa đơn

CÔNG TY TNHH………………

Thành lập: 08/03/2012

Địa chỉ: Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Doanh thu qua các năm:

–           Năm 2020: Doanh thu: 1.321.247.385, lợi nhuận lỗ:  683.798.923 đ

–           Năm 2019: Doanh thu: 4.797.412.945, lợi nhuận lãi:  40.162.705 đ

–           Năm 2018: Doanh thu:  6.534.280.430, lợi nhuận lỗ: 22.721.565 đ

–           Năm 2017: Doanh thu 6.127.339.537, lợi nhuận lỗ: 1.103.583.435 đ

–           Năm 2016: Doanh thu:  7.000.517.232, lợi nhuận lỗ: 12.364.263 đ

Công ty phát hành 50 quyển hóa đơn giấy, đã sử dụng 1502 số hóa đơn, còn lại 998 số hóa đơn chưa sử dụng,

Công ty phát hành 500 số hóa đơn điện tử, đã sử dụng 33 số hóa đơn,  còn lại 467 hóa đơn chưa sử dụng

Chia sẻ