Bán công ty sâu năm doanh thu đều các năm còn hóa đơn giấy

CÔNG TY TNHH………………….

Thành lập: 02/06/2010

Tại: Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Doanh thu qua các năm:

–           Năm 2011: Doanh thu 370.738.080, lợi nhuận lỗ: 81.982.710 đ

–           Năm 2012: Doanh thu 538.530.476, lợi nhuận lỗ:156.163.649 đ

–           Năm 2013: Doanh thu 423.105.000, lợi nhuận lỗ: 34.807.211 đ

–           Năm 2014: Doanh thu 552.042.000, lợi nhuận lỗ: 17.908.931 đ

–           Năm 2015: Doanh thu 663.690.000, lợi nhuận lỗ: 20.354.445 đ

–           Năm 2016: Doanh thu 777.655.000, lợi nhuận lãi: 148.704.511 đ

–           Năm 2017: Doanh thu 295.612.000, lợi nhuận lãi: 11.026.292 đ

–           Năm 2018: Doanh thu 289.448.000, lợi nhuận lãi: 15.614.853 đ

–           Năm 2019: Doanh thu 482.370.000, lợi nhuận lãi: 14.701.996 đ

–           Năm 2020: Doanh thu 0, lợi nhuận 0

Công ty phát hành 3 quyển hóa đơn giấy, đã sử dụng 54 số hóa đơn còn lại 96 số chưa sử dụng.

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Contact Me on Zalo