Bán công ty sâu năm doanh thu đều các năm còn hóa đơn giấy

CÔNG TY TNHH………………….

Thành lập: 02/06/2010

Tại: Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Doanh thu qua các năm:

–           Năm 2011: Doanh thu 370.738.080, lợi nhuận lỗ: 81.982.710 đ

–           Năm 2012: Doanh thu 538.530.476, lợi nhuận lỗ:156.163.649 đ

–           Năm 2013: Doanh thu 423.105.000, lợi nhuận lỗ: 34.807.211 đ

–           Năm 2014: Doanh thu 552.042.000, lợi nhuận lỗ: 17.908.931 đ

–           Năm 2015: Doanh thu 663.690.000, lợi nhuận lỗ: 20.354.445 đ

–           Năm 2016: Doanh thu 777.655.000, lợi nhuận lãi: 148.704.511 đ

–           Năm 2017: Doanh thu 295.612.000, lợi nhuận lãi: 11.026.292 đ

–           Năm 2018: Doanh thu 289.448.000, lợi nhuận lãi: 15.614.853 đ

–           Năm 2019: Doanh thu 482.370.000, lợi nhuận lãi: 14.701.996 đ

–           Năm 2020: Doanh thu 0, lợi nhuận 0

Công ty phát hành 3 quyển hóa đơn giấy, đã sử dụng 54 số hóa đơn còn lại 96 số chưa sử dụng.

Chia sẻ

Contact Me on Zalo