Bán công ty doanh thu đều các năm tới 2020 phù hợp vay ngân hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ………

Ngày bắt đầu thành lập:27/07/2016

 Địa chỉ: …Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

– Năm 2020: Doanh thu 1.736.497.200 lãi.

– Năm 2019: Doanh thu 2.811.261.500, lợi nhuận  lãi 9.646.473

 – Năm 2018: Doanh thu 1.094.427.600, lợi nhuận lãi 6.806.320

 – Năm 2017: Doanh thu 454.092.727, lợi nhuận lãi 8.261.254

 – Năm 2016: Doanh thu 1.907.683.000, lợi nhuận lỗ 2.443.223

Công ty phát hành 2000 số hóa đơn điện tử, đã sử dụng 237 số, còn lại 1763 số hóa đơn chưa sử dụng; 3 quyển hóa đơn giấy đã sử dụng 114 số, còn 36 số hủy không sử dụng  từ Q4/2018

Chia sẻ