Bán công ty doanh thu đều các năm tới 2020 phù hợp vay ngân hàng

CÔNG TY TNHH……………….

Thành lập: 27/05/2016

Tại: Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh thu qua các năm:

–          Năm 2020: Doanh thu 334.307.839, lợi nhuận lãi: 7.765.209 đ

–          Năm 2019: Doanh thu 1.256.673.977, lợi nhuận lỗ: 76.302.538 đ

–          Năm 2018: Doanh thu 1.062.649.074, lợi nhuận lỗ: 33.570.930 đ

–          Năm 2017: Doanh thu 314.627.520, lợi nhuận lỗ: 18.243.483 đ

–          Năm 2016: Doanh thu 400.661.143, lợi nhuận lỗ: 36.406.120 đ

Công ty phát hành 300 số hóa đơn điện chưa sử dụng số nào.

Chia sẻ

Contact Me on Zalo