Bán công ty doanh thu đều các năm tới 2020 phù hợp vay ngân hàng

CÔNG TY TNHH……………….

Thành lập: 27/05/2016

Tại: Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh thu qua các năm:

–          Năm 2020: Doanh thu 334.307.839, lợi nhuận lãi: 7.765.209 đ

–          Năm 2019: Doanh thu 1.256.673.977, lợi nhuận lỗ: 76.302.538 đ

–          Năm 2018: Doanh thu 1.062.649.074, lợi nhuận lỗ: 33.570.930 đ

–          Năm 2017: Doanh thu 314.627.520, lợi nhuận lỗ: 18.243.483 đ

–          Năm 2016: Doanh thu 400.661.143, lợi nhuận lỗ: 36.406.120 đ

Công ty phát hành 300 số hóa đơn điện chưa sử dụng số nào.

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Contact Me on Zalo