Bán công ty doanh thu cao sẵn sàng làm hạn mức

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ……………………………..

Ngày bắt đầu thành lập: 2014

Địa chỉ:…Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

–           Năm 2020: Doanh thu: 15.476.075.979 , lợi nhuận lỗ: 98.947.289

–           Năm 2019: Doanh thu: 22.124.588.903 , lợi nhuận lỗ: 177.771.215

–           Năm 2018: Doanh thu: 15.600.778.356 . lợi nhuận lỗ: 1.238.767.723

–           Năm 2017: Doanh thu: 7.637.157.927 , lợi nhuận lỗ: 1.727.677.756

–           Năm 2016: Doanh thu: 2.371.516.725 , lợi nhuận lỗ: 111.721.763

–           Năm 2015: Doanh thu: 1.838.080.914 , lợi nhuận lãi: 58.706.594

–           Năm 2014: Doanh thu: 184.971.817 , lợi nhuận lỗ: 34.201.176

Công ty phát hành 1.000 số hóa đơn điện tử , đã sử dụng 295 số, còn lại 705 số hóa đơn điện tử chưa sử dụng.

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Contact Me on Zalo