Bán công ty doanh thu cao sẵn sàng làm hạn mức

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ……………………………..

Ngày bắt đầu thành lập: 2014

Địa chỉ:…Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

–           Năm 2020: Doanh thu: 15.476.075.979 , lợi nhuận lỗ: 98.947.289

–           Năm 2019: Doanh thu: 22.124.588.903 , lợi nhuận lỗ: 177.771.215

–           Năm 2018: Doanh thu: 15.600.778.356 . lợi nhuận lỗ: 1.238.767.723

–           Năm 2017: Doanh thu: 7.637.157.927 , lợi nhuận lỗ: 1.727.677.756

–           Năm 2016: Doanh thu: 2.371.516.725 , lợi nhuận lỗ: 111.721.763

–           Năm 2015: Doanh thu: 1.838.080.914 , lợi nhuận lãi: 58.706.594

–           Năm 2014: Doanh thu: 184.971.817 , lợi nhuận lỗ: 34.201.176

Công ty phát hành 1.000 số hóa đơn điện tử , đã sử dụng 295 số, còn lại 705 số hóa đơn điện tử chưa sử dụng.

Chia sẻ

Contact Me on Zalo