Bán công ty cổ phần sâu năm sạch thuế tên chung chung

CÔNG TY CỔ PHẦN …………..

Thành lập: 2013

Tại: Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Doanh thu qua các năm:

–           Năm 2015: Doanh thu:      309.221.364 đ; Lợi nhuận lỗ:     77.457.231 đ

–           Năm 2016: Doanh thu:      614.422.727 đ; Lợi nhuận lỗ:     78.089.826 đ

–           Năm 2017: Doanh thu:      1.121.340.909 đ; Lợi nhuận lỗ:  80.087.997 đ

–           Năm 2018: Doanh thu:      4.666.991.637 đ; Lợi nhuận lãi: 168.920.403 đ

–           Năm 2019: Doanh thu:      2.909.665.455 đ; Lợi nhuận lãi:  5.072.380 đ

–           Năm 2020: Doanh thu:      2.040.572.727 đ; Lợi nhuận lỗ:  17.795.966 đ

Công ty phát hành  05 quyển hóa đơn 01GTKT3/001,   KA/15P. Đã sử dụng 73 số hóa đơn còn lại 177 số hóa đơn chưa sử dụng;

Công ty phát hành  1.000 số hóa đơn điện tử 01GTKT0/001,  KA/19E. Đã sử dụng 04 số hóa đơn còn lại 996 số hóa đơn chưa sử dụng.

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Contact Me on Zalo