Bán công ty cổ phần doanh thu đều các năm tới 2020, còn hóa đơn điện tử

CÔNG TY CỔ PHẦN……………………

Thành lập: 03/08/2015

Tại: Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Doanh thu qua các năm:

–           Năm 2015: Doanh thu 1.032.586.508, lợi nhuận lỗ: 16.529.306 đ

–           Năm 2016: Doanh thu 2.871.287.102, lợi nhuận lỗ: 82.375.996 đ

–           Năm 2017: Doanh thu 1.795.827.043, lợi nhuận lỗ: 64.153.665 đ

–           Năm 2018: Doanh thu 481.136.395, lợi nhuận lỗ: 34.602.804 đ

–           Năm 2019: Doanh thu 623.545.240, lợi nhuận lãi: 2.723.071 đ

–           Năm 2020: Doanh thu 188.207.785, lợi nhuận lỗ: 4.217.353 đ

Công ty phát hành 200 số hóa đơn điện tử, đã sử dụng 1 số hóa đơn, còn lại 199 số chưa sử dụng.

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Contact Me on Zalo