Công ty tạm ngưng có đóng thuế môn bài không? Công ty không đóng thuế môn bài khi nào?

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020

Nghị định 47/2021/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết Luật Doanh nghiệp 2020

Luật quản lý thuế 2019

Thông tư 80/2021/TT-BTC

Công ty tạm ngưng có đóng thuế môn bài không?

Tạm ngừng kinh doanh là khi doanh nghiệp gặp khó khăn, không thể tiếp tục hoạt động. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngưng công ty bằng việc gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không?

Căn cứ điểm c, khoản 2 điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định:

5. Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Như vậy, trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh thì công ty sẽ không phải đóng thuế môn bài.

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài được hiểu đơn giản là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Các quy định về thuế môn bài khá nhiều và rõ ràng, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết rõ về các bậc thuế, thời gian nộp và các quy định xử phạt về thuế môn bài.

  • Lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Hiểu đơn giản, đây là mức thuế doanh nghiệp phải nộp hàng năm cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
  • Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký; doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy quốc gia/địa phương.

Công ty không đóng thuế môn bài

Đối tượng phải nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân; hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định của pháp luật.

Công ty không đóng thuế môn bài

Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh; người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế. rừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt độngkinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

Người nộp thuế phải chấp hành các quyết định, thông báo của cơ quan quản lý thuế về đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và xử lý hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Công ty không phải đóng thuế môn bài phải thoả mãn 2 điều kiện:

  • Có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền là đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.
  • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh là trọn 1 năm dương lic(ví dụ: từ 01/01/2022 đến 31/12/2022)

Khi thoả mãn hai điều kiện đó thì không phải nộp thuế môn bài. Còn trong trường hợp không thoả mãn một trong 2 điều kiện trên thì không được miễn thuế môn bài khi tạm ngừng kinh doanh.

Trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định:

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Câu hỏi thường gặp

Có nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng được không?

Câu trả lời là có. Doanh nghiệp có nhu cầu tạm ngừng kinh doanh hoàn toàn có thể nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng trên cơ sở cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp

Công ty đang nợ thuế có được tạm ngừng kinh doanh hay không?

Câu trả lời là được. Nhưng trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, công ty phải đảm bảo đóng đấy đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định. Nếu để xảy ra việc nộp trễ tiền thuế, cơ quan thuế sẽ tính tiền phạt nộp chậm tiền thuế theo quy định.

Cách nộp lệ phí môn bài

Có 2 cách:
Nộp tiền mặt vào Kho bạc Nhà nước của quận tại ngân hàng Vietinbank.
Nộp thuế điện tử trích từ tài khoản ngân hàng của công ty. Đối với hình thức nộp này thì doanh nghiệp nộp thông qua chữ ký số.

Chia sẻ