Các bước thực hiện thủ tục bán doanh nghiệp

Thủ tục bán doanh nghiệp là thủ tục pháp lý do chủ doanh nghiệp thực hiện để chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu doanh nghiệp cho người khác. Thủ tục bán doanh nghiệp được quy định tại Điều 194 và Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

Các bước thực hiện thủ tục bán doanh nghiệp

Thủ tục bán doanh nghiệp được thực hiện theo các bước sau:

 1. Thỏa thuận mua bán doanh nghiệp

Bước đầu tiên là các bên thỏa thuận mua bán doanh nghiệp, trong đó bao gồm các nội dung chính như:

 • Giá mua bán doanh nghiệp
 • Phương thức thanh toán
 • Thời gian thanh toán
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 1. FILE PHOTO: The logo of British cosmetics and skin care company The Body Shop is seen outside a store in Vienna, Austria, June 4, 2016. REUTERS/Leonhard Foeger

  Lập và ký hợp đồng mua bán doanh nghiệp

Sau khi thỏa thuận mua bán doanh nghiệp, các bên lập và ký hợp đồng mua bán doanh nghiệp. Hợp đồng mua bán doanh nghiệp phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên.

 1. Thông báo bán doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp bán doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo về việc bán doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán doanh nghiệp.

 1. Chuyển nhượng vốn góp

Trường hợp bán doanh nghiệp thông qua chuyển nhượng vốn góp, bên bán doanh nghiệp thực hiện chuyển nhượng vốn góp cho bên mua doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

 1. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp

Sau khi chuyển nhượng vốn góp, bên mua doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.
 • Hợp đồng mua bán doanh nghiệp.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cũ đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không phải là chủ sở hữu cũ.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần).
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo mẫu quy định.

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp được quy định như sau:

 • Bên mua doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý

 • Trường hợp bán doanh nghiệp thông qua chuyển nhượng cổ phần, thì bên bán doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định của Luật Chứng khoán.
 • Trường hợp bán doanh nghiệp thông qua chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, thì bên bán doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Kết luận

Thủ tục bán doanh nghiệp là thủ tục pháp lý phức tạp và cần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, các bên cần tham khảo ý kiến của luật sư để đảm bảo việc bán doanh nghiệp được thực hiện đúng pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các bên.

Chia sẻ

Contact Me on Zalo