Thành Lập Công Ty TNHH MTV Cần Chuẩn Bị Những Gì?

Thông tin cần chuẩn bị trước khi thành lập công ty tnhh 1 tv bao gồm

  1. Tên công ty: Tên công ty do doanh nghiệp tự chọn, có thể viết bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Ví dụ: Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Hùng Phát. Tên công ty phải phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trùng tên với công ty khác, tránh gây nhầm lẫn.
  2. Về địa chỉ định mở công ty: Địa chỉ kinh phải thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp. Có sổ hồng hoặc hợp đồng thuê nhà hợp lệ. Địa chỉ được ghi trong hồ sơ thành lập công ty phải có số nhà, tên đường, quận/huyện, thị xã/thị trấn, tỉnh/thành phố cụ thể rõ ràng và 4 cấp.
  3. Ngành nghề kinh doanh cho việc thành lập: Công ty tnhh 1 thành viên có thể đăng ký ngành nghề kinh doanh như các công ty khác theo mã ngành kinh doanh của Bộ kế hoạch đầu tư. Lưu ý ngành nghề này có thể bị điều chỉnh, hạn chế hoặc không cấp mới theo quyết định của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
  4. Về vốn điều lệ: Công ty tnhh 1 thành viên được thành lập với 1 cá nhân hoặc tổ chức có vốn điều lệ là vốn chủ sở hữu đăng ký, cá nhân hoặc tổ chức này có quyền đăng ký vốn điều lệ theo mong muốn và nhu cầu hoạt động của công ty mình.

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD v/v hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Hồ sơ bao gồm:
Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh Tỉnh/ thành phố sở tại
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày phòng đăng ký kinh doanh nhận được được bộ hồ sơ hợp lệ
Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thành phần hồ sơ:
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2 Ban hành kèm theo công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD v/v hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp)
Điều lệ công ty.
Có một trong các giấy tờ sau:
Đối với công ty tnhh một thành viên được tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên thì cần có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau:
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý gồm: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực, Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
Đối với công ty tnhh một thành viên được tổ chức và quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên thì cần Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền gồm: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực, Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
a) Đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân cần một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty gồm: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực, Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
b) Đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước) cần Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: +84936129229
SMS: +84936129229 Message facebook Zalo: +84936129229